Giới Thiệu


Dzule PlayLà mạng xã hội âm nhạc, nhiều tính năng cho người dùng, cũng như nhà phát triển.

Video tải lên : Tải lên bất kỳ video nào từ thiết bị của bạn và chia sẻ trực tuyến

Kho dữ liệu: video lấy từ Youtube, vimeo,...

Hiệu năng cao và Khả năng : Dzule Play có thể xử lý nhiều hơn 1 TB videos một cách dễ dàng, với hiệu suất rất cao và tốc độ.

Tính năng xã hội : Người dùng có thể thích hoặc không thích video.

Hệ thống nhận xét : Người dùng có thể bình luận về video.

Đăng ký, Lịch sử, Xem các trang sau : Xem những gì bạn đã xem gần đây, khai thác các kênh khác bằng cách đăng ký vào kênh của họ và lưu video để xem sau đó.

Kênh Người dùng : Người dùng có thể tạo kênh riêng của mình và tải lên / nhập các video không bị thu gọn chất lượng.

Hệ thống quảng cáo hoàn chỉnh : Quản trị & Người dùng có thể tạo quảng cáo video, hình ảnh, rộng lớn