Chính sách bảo mật
Chính sách và An toàn

         Sử dụng Dzule Play đồng nghĩa với việc bạn gia nhập một cộng
đồng những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Mọi tính năng cộng đồng mới và
thú vị trên Dzule Play đều đỏi hỏi một mức độ tin cậy nhất định. Hàng triệu người
dùng đề cao sự tin cậy đó và chúng tôi cũng tin rằng bạn là một người dùng có
trách nhiệm. Việc bạn chấp hành nguyên tắc bên dưới sẽ giúp Dzule Play luôn là
một điểm đến thú vị và vui vẻ dành cho tất cả mọi người.         Không phải nội dung nào bạn xem trên Dzule Play cũng khiến bạn
thích thú. Vì vậy, nếu bạn cho rằng nội dung nào đó không thích hợp, hãy sử dụng
tính năng gắn cờ để gửi nội dung đó cho nhân viên Dzule Play xem xét. Nhân viên
của chúng tôi luôn xem xét cẩn thận các nội dung được gắn cờ 24/7 để xác định
xem nội dung đó có vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi không.